prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Prevajanje zahtevnih besedil


Prevajanje strokovnih in tehnično zahtevnih besedil od prevajalca poleg ustrezne strokovne podkovanosti zahteva tudi izkušnje, saj je potrebno besedilo čim bolj prilagoditi bralcem v ciljnem jeziku in poskrbeti, da so vse informacije predstavljene razumljivo in strokovno brezhibno. [Read more →]

September 29, 2014   No Comments

Pogostost prevajanja


Za prevajanje nekako velja, da je precej sezonsko naravnano. To vedo vsi tisti, ki ga ponujajo ali pa so kar koli in na kakršen koli način povezani s prevajanjem. Morda se na prvi pogled zdi to malenkost čudno, zakaj bi tudi prevajanje imelo sezonsko nihanja, vendar pa, če pogledamo malo bolj poglobljeno in iščemo razloge za to, potem je vse takoj jasno. Pa si poglejmo. Aja, tu moramo takoj izvzeti vse fizične osebe, ki prevajanje potrebujejo pač takrat, ko ga potrebujejo in le – te niso podvrženi prav nobenim sezonskim nihanjem in vplivom. [Read more →]

July 23, 2014   No Comments

Prevajanje diplomskih nalog


Če ne že prej, se na uradnega prevajalca spomnimo pri pisanju diplomske naloge. Namreč, znano je, da je potrebno vsebinski povzetek naloge prevesti tudi v enega izmed tujih jezikov, navadno je to angleščina. Razen če imamo znanje angleške gramatike v malem prstu, potem je za nas prevajanje samo ena izmed dodatnih tekočih nalog, sicer pa se lahko zgodi, da nam gredo ob tvorjenju angleških stavkov lasje pokonci, pa še ločila utegnejo biti problem … Kar nam vzame več ur ali dni dela, lahko strokovnjak za prevajanje reši v desetih minutah. [Read more →]

January 1, 2013   No Comments

Prevajanje strokovnih besedil


V vsakem podjetju, društvu, zavodu oz. kateri koli drugi inštituciji se prej ali slej pojavi potreba po prevodu določenega besedila v tuji jezik, pa tudi obratno, prevajanje v slovenščino. Vsako podjetje uporablja pri svojem delu različne strokovne izraze, morda sleng, skrajšane in na druge načine prilagojene izraze. To lahko pri prevajanju povzroči ogromno težav. Kadar se odločite, da boste svoje gradivo izročili v prevajanje, vam svetujemo, da ga najprej lektorirate. Lektor bo namreč izločil, dopolnil in popravil izraze, ki se zaposlenim zdijo samoumevni, ter tako prevajalcu olajšal delo. [Read more →]

January 1, 2013   No Comments

Strokovno prevajanje


Prevajanje je trenutno vse bolj iskana storitev, v skladu z vse večjim povpraševanjem pa se pojavlja vse več ponudnikov, to je prevajalskih agencij. Gre za strokovno prevajanje, kjer to delo opravljajo izučeni in strokovno usposobljeni prevajalci. Slednji lahko obvladajo en ali več tujih jezikov, iz ali v katere strokovno prevajajo. Mnogi prevajalci se usmerijo ali bolj rečeno specializirajo tudi za posebno stroko prevajanja, kot je na primer prevajanje besedil medicinske stroke, tehničnih besedil, torej besedil, ki vsebujejo celo paleto terminov, ki jih navadno ne najdemo v slovarjih.

Seveda pri prevajanju ne gre zgolj za dobesedno prevajanje besede v besedo, temveč za prevajanje vsebine. To med drugim pomeni tudi, da mora prevajalec obvladati tako svoj materni jezik kot tudi tuj jezik, v ali iz katerega prevaja, saj se velikokrat zgodi, da prevajalec naleti v tujejezičnem besedilu na besede s prenesenim pomenom ali stalne besedne zveze, ki jih na primer v našem jeziku ni, a mora najti ustrezno pomensko nadomestilo.

December 15, 2011   No Comments

Prevajanje


Prevajanje je dejavnost, ki je zaželena na številnih področjih. V svetu ekonomskih integracij, skupnega trga in razvejanih mednarodnih odnosov je prevajanje pravnih besedil vsakodnevna praksa. Svet v katerem živimo, je digitalni svet, zato je tudi prevajanje programske opreme v jezik uporabnika postalo povsem običajna praksa, saj so uporabniki navajeni, da lahko programsko opremo uporabljajo v svojem jeziki. Prav tako si ne moremo predstavljati spletnega poslovanja brez prevedene spletne strani v jezik potencialnih kupcev. Tudi vsako finančno besedilo, ki je namenjeno širši javnosti prek meje države, mora skozi prevajanje.

[Read more →]

November 20, 2011   No Comments

Cene za prevajanje


Cene za prevajanje se med seboj precej razlikujejo. Na voljo imamo uporabniki seveda »tisoč in eno« prevajalsko agencijo, toda izbira najcenejše ni nujno tudi najslabša, kot tudi najdražja ne najboljša.

[Read more →]

December 20, 2010   No Comments

Prevajanje


Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Vedo, ki se s tem prenosom ukvarja, imenujemo prevodoslovje. Izhodiščno besedilo je lahko v pisni ali v govorni obliki. Kadar imamo besedilo v pisni obliki gre za pisno prevajanje. V nasprotnem primeru, ko imamo besedilo v govorni obliki, pa govorimo o tolmačenju. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju.

[Read more →]

June 22, 2010   No Comments