prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Cene za prevajanje


Cene za prevajanje se med seboj precej razlikujejo. Na voljo imamo uporabniki seveda »tisoč in eno« prevajalsko agencijo, toda izbira najcenejše ni nujno tudi najslabša, kot tudi najdražja ne najboljša.

Prevajanje se navadno ovrednoti glede na prevajalsko stran, ta je v večini primerov določena kot 1500 znakov brez presledkov. Na višino cene za prevajanje vplivajo razni dejavniki, med njimi v prvi vrsti politika same prevajalske agencije, potem pa so tu tudi strokovni dejavniki: cena je odvisna od tega, za katero jezikovno kombinacijo potrebujemo prevod besedila, za katero vrsto prevoda gre; cena za zahtevnejše besedilo, kot je na primer tehnični ali pravni tekst, bo sigurno nekoliko višja od tiste, ki jo prevajalska agencija zahteva za enostavnejša besedila. Ceno določa tudi naša želja po hitrosti prevoda, torej čas, v katerem želimo naročeni prevod.

Poleg prevoda lahko naročimo tudi lekturo prevedenega besedila, kar pomeni še nekoliko višjo končno ceno (cene lektoriranj so precej nižje od cen prevajanj), prevajalci pa priporočajo lekturo besedila tudi pred prevodom – iz zelo praktičnih razlogov, da se zmanjša možnost napačnega interpretiranja.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.