prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Dobri prevodi v več kot 30 jezikov


Prevodi se med seboj zelo razlikujejo in pomembno je, da dobi besedilo v roke dober prevajalec. Iz originalnega besedila je mogoče narediti nešteto različic prevoda, saj niti dva prevoda nista enaka.

Ključno vlogo ima prevajalec, ki mora biti odlično podkovan na določenem področju in mora dobro poznati specifično terminologijo. V naših vrstah združujemo najboljše prevajalce, ki se besedil lotevajo z veliko mero predanosti in odgovornosti, prav tako pa imajo bogato znanje iz najrazličnejših strokovnih področij. [Read more →]

June 20, 2014   No Comments

Prevajalska agencija


Slušno in bralno razumevanje tujega jezika še ni pogoj, da smo lahko tudi dobri prevajalci. S tovrstnim delom – strokovno, se ukvarjajo profesionalni prevajalci. Prevajalska agencija, znotraj katere navadno delajo prevajalci strokovnjaki svojega poklica, jamči za kakovostno delo, tj. kakovostne prevode vseh vrst besedil. Neka prevajalska agencija si svoje dobro ime ustvarja s korektnostjo, dostopnostjo in profesionalnostjo.

[Read more →]

January 11, 2011   No Comments