prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Angleščina


Angleščina je danes najbolj razširjen jezik na svetu – najbolj govoreč in učen jezik. Izhaja iz Anglije in spada pod zahodnogermanske jezike. Angleščina je uradni jezik v 105 državah po vsem svetu in ima 402 milijona govorcev. Danes znanje jezikov ni več želja, temveč že nuja, če že ne kar zahteva delodajalca. Znanje tujih jezikov – med njimi kraljuje angleščina – je zares vse bolj pomembno, zato so jezikovni tečaji še posebno dobrodošla oblika učenja in možnost poglabljanja znanja tujih jezikov. [Read more →]

April 18, 2011   No Comments