prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

E-učenje


Novi pristopi, ki jih zajamemo pod skupno besedo e-učenje, in se postopoma vse bolj vključujejo v klasičen pedagoški proces, nedvomno bogatijo izkušnjo, ki jo učenec pridobiva pri osvajanju novih znanj. Čeprav imajo nekateri pedagogi in tudi starši še vedno pomisleke nad metodami, ki pri podajanju učne snovi uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, je pomembno, da se tudi šolstvo razvija v skladu z novimi tehnološkimi možnostmi. [Read more →]

August 5, 2012   No Comments