prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Sodni tolmač z ustrezno izobrazbo


Sodni tolmač je sicer prevajalec, vendar mora imeti za opravljanje poklica pridobljeno tudi ustrezno potrdilo s strani Ministrstva za pravosodje. Glede na to, da v pravnih dokumentih vsaka beseda šteje, je zelo pomembno, da ima sodni tolmač dovolj izkušenj in je zaupanja vreden strokovnjak. V podjetju Multilingual že vrsto let sodelujemo le s preverjenimi partnerji, tako da vam lahko zagotovimo simultano ali konsekutivno tolmačenje na najvišjem nivoju. Sodni tolmač bo poskrbel, da je delo opravljeno hitro in v dogovorjenem roku, poleg tega pa bomo vaše dokumente obravnavali strogo zaupno. [Read more →]

February 28, 2015   No Comments

Sodni tolmač


Mnogo je dokumentov in besedil, za katere ljudje potrebujejo prevajalce ali najamejo prevajalske agencije. Za nekatere kompleksnejše zadeve pa ni zadosti, da jih prevede samo izbran prevajalec, ampak morajo pri prevajanju biti prisotni sodni tolmači oziroma sodni prevajalci. [Read more →]

February 27, 2014   No Comments