prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Strokovno prevajanje


Prevajanje je trenutno vse bolj iskana storitev, v skladu z vse večjim povpraševanjem pa se pojavlja vse več ponudnikov, to je prevajalskih agencij. Gre za strokovno prevajanje, kjer to delo opravljajo izučeni in strokovno usposobljeni prevajalci. Slednji lahko obvladajo en ali več tujih jezikov, iz ali v katere strokovno prevajajo. Mnogi prevajalci se usmerijo ali bolj rečeno specializirajo tudi za posebno stroko prevajanja, kot je na primer prevajanje besedil medicinske stroke, tehničnih besedil, torej besedil, ki vsebujejo celo paleto terminov, ki jih navadno ne najdemo v slovarjih.

Seveda pri prevajanju ne gre zgolj za dobesedno prevajanje besede v besedo, temveč za prevajanje vsebine. To med drugim pomeni tudi, da mora prevajalec obvladati tako svoj materni jezik kot tudi tuj jezik, v ali iz katerega prevaja, saj se velikokrat zgodi, da prevajalec naleti v tujejezičnem besedilu na besede s prenesenim pomenom ali stalne besedne zveze, ki jih na primer v našem jeziku ni, a mora najti ustrezno pomensko nadomestilo.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.