prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Prevajanje strokovnih besedil


V vsakem podjetju, društvu, zavodu oz. kateri koli drugi inštituciji se prej ali slej pojavi potreba po prevodu določenega besedila v tuji jezik, pa tudi obratno, prevajanje v slovenščino. Vsako podjetje uporablja pri svojem delu različne strokovne izraze, morda sleng, skrajšane in na druge načine prilagojene izraze. To lahko pri prevajanju povzroči ogromno težav. Kadar se odločite, da boste svoje gradivo izročili v prevajanje, vam svetujemo, da ga najprej lektorirate. Lektor bo namreč izločil, dopolnil in popravil izraze, ki se zaposlenim zdijo samoumevni, ter tako prevajalcu olajšal delo. [Read more →]

January 1, 2013   No Comments