prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Prevajanje


Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Vedo, ki se s tem prenosom ukvarja, imenujemo prevodoslovje. Izhodiščno besedilo je lahko v pisni ali v govorni obliki. Kadar imamo besedilo v pisni obliki gre za pisno prevajanje. V nasprotnem primeru, ko imamo besedilo v govorni obliki, pa govorimo o tolmačenju. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju.

Prevajanje poleg obrtne dejavnosti uvrščamo tudi v umetnost – obrt je zato, ker se mora prevajalec držati določenih pravil in norm, umetnost pa zato, ker lahko v prevod posega tudi sam.

Zaradi številnih različnih jezikov je potreba po prevajanju obstajala že v davni preteklosti praktično vsakokrat, ko so se srečala ljudstva, ki so govorila različni jezik. Edini način sporazumevanja v teh primerih je bil seveda ta, da so našli nekoga, ki je govoril oba jezika, se pravi prevajalca, in ki je potem prevajal iz enega v drugi jezik.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.