prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Lektoriranje


Če vaša pisna komunikacija seže precej dlje od klepetanja po različnih spletnih kanalih ali pošiljanju sms-ov, raje svoja besedila pošljite v lektoriranje. Vsako besedilo, namenjeno resni komunikaciji z eno ali več osebami, mora biti slovnično in pravopisno urejeno. Ko oddate lektorirano besedilo, prejemniku poveste, da cenite svoj jezik in seveda prejemnika. [Read more →]

April 2, 2013   No Comments