prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Kakovostno strojno prevajanje


V današnjem času, ko se iz dneva v dan potrebuje več prevajanja v različne jezike, poznamo veliko brezplačnih portalov za strojno prevajanje. Danes želimo imeti sodoben pripomoček, ki nam lahko brez pomoči človeka naredi kvaliteten prevod. Veliko je podjetij po celem svetu, ki sodelujejo pri projektih, ki se ukvarjajo s strojnim prevajanjem. Dodelani so računalniški programi, ki nam brez pomoči človeka prevedejo eno besedilo v različne jezike. Človek samo besedilo pregleda in oblikuje. Za enostavna besedila so ti programi zelo natančno dodelani. [Read more →]

October 9, 2012   No Comments

Strojno prevajanje


Strojno prevajanje (MT – machine translation) je postopek, s katerim računalniški program analizira izvorno besedilo in proizvede ciljno besedilo brez posredovanja prevajalca. Do zdaj je strojno prevajanje doseglo omejen uspeh. Širši javnosti je postalo dostopno z orodji, ki so na voljo na spletu. Ta orodja proizvajajo grob prevod, ki zgolj prenaša bistvo izvornega besedila. Za besedila, ki so sestavljena iz omejenega besedišča in imajo preproste stavke, lahko strojno prevajanje dejansko ponudi rezultate, ki ne potrebujejo človekovega posredovanja. [Read more →]

February 27, 2011   1 Comment