prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Strojno prevajanje


Strojno prevajanje (MT – machine translation) je postopek, s katerim računalniški program analizira izvorno besedilo in proizvede ciljno besedilo brez posredovanja prevajalca. Do zdaj je strojno prevajanje doseglo omejen uspeh. Širši javnosti je postalo dostopno z orodji, ki so na voljo na spletu. Ta orodja proizvajajo grob prevod, ki zgolj prenaša bistvo izvornega besedila. Za besedila, ki so sestavljena iz omejenega besedišča in imajo preproste stavke, lahko strojno prevajanje dejansko ponudi rezultate, ki ne potrebujejo človekovega posredovanja.

Za komunikacijo je pomemben predvsem kontekst – človek mora dojeti kontekst izvirnika, tega pa nam stroj še ne more omogočiti. Računalniško podprto prevajanje (CAT – Computer-assisted translation) je zvrst prevajanja, kjer prevajalec ustvari ciljno besedilo s pomočjo računalniškega programa – torej stroj podpira človeško prevajanje. Je niz specializiranih programov, ki vključuje programe obdelave prevajalskega spomina, terminološkega upravljanja, vzporejanja …

1 comment

1 Prevajanje { 11.04.11 at 13:50 }

Še dolgo nebo šlo brez človeške pomoči..

Oddaj komentar.