prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Sodni tolmač


Mnogo je dokumentov in besedil, za katere ljudje potrebujejo prevajalce ali najamejo prevajalske agencije. Za nekatere kompleksnejše zadeve pa ni zadosti, da jih prevede samo izbran prevajalec, ampak morajo pri prevajanju biti prisotni sodni tolmači oziroma sodni prevajalci.

Sodno prevajanje zagotovo spada med najbolj zapleteno ter poleg tega tudi odgovorno delo, saj se prevajajo teksti kot so pogodbe, pooblastila, ali rojstni listi in takšen prevode lahko opravljajo le osebe, ki so s strani Ministrstva za pravosodje potrjene kot sodni prevajalci. Sodni tolmači posredujejo strokovno znanje nekega tujega jezika in sodelujejo v sodnih obravnavah, kadar so potrebni prevajalci. Prevajalec je običajno v sodnih primerih potreben ko se uporablja kak jezik, ki ni uradni. V tem primeru prevaja govor ali besedila.

Sodno prevajanje je pomembno tako za posameznike, kot tudi za podjetja, ki sklepajo kakšne pogodbe s poslovnimi partnerji iz tujine. Sodni tolmač bo podjetju pomagal pripraviti tudi druge pomembnejše listine, kot je npr. bilanca stanja. Dokument je za podjetje pomemben, prevod takšnega dokumenta pa je za poslovne partnerje znak, da je podjetje pri svojem delu resno ter zavzeto.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.