prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Prevajalska agencija


Slušno in bralno razumevanje tujega jezika še ni pogoj, da smo lahko tudi dobri prevajalci. S tovrstnim delom – strokovno, se ukvarjajo profesionalni prevajalci. Prevajalska agencija, znotraj katere navadno delajo prevajalci strokovnjaki svojega poklica, jamči za kakovostno delo, tj. kakovostne prevode vseh vrst besedil. Neka prevajalska agencija si svoje dobro ime ustvarja s korektnostjo, dostopnostjo in profesionalnostjo.

Vsaka prevajalska agencija naj bi bila zavestna tega, da zvestega prevoda ne gre enačiti z dobesednim prevodom; zvestoba pri prevajanju ne izključuje prilagajanja, ki je potrebno, da besedilo ohrani izvirno sporočilnost, ton in globlji pomen tudi v drugem jeziku in drugem kulturnem okolju.

Prevajalec mora spoštovati legitimne (pravno utemeljene) interese naročnika in mora kot poklicno skrivnost varovati vse informacije in podatke, ki so mu bili zaupani skupaj z izvirnikom za prevod. Dobro mora poznati jezik, iz katerega prevaja, zlasti pa mora do popolnosti obvladati jezik, v katerega prevaja (ciljni jezik). Prav tako mora imeti široko splošno izobrazbo in mora dovolj dobro poznati področje, v katero sodi besedilo, ki ga prevaja.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.