prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

E-učenje


Novi pristopi, ki jih zajamemo pod skupno besedo e-učenje, in se postopoma vse bolj vključujejo v klasičen pedagoški proces, nedvomno bogatijo izkušnjo, ki jo učenec pridobiva pri osvajanju novih znanj. Čeprav imajo nekateri pedagogi in tudi starši še vedno pomisleke nad metodami, ki pri podajanju učne snovi uporabljajo sodobno informacijsko tehnologijo, je pomembno, da se tudi šolstvo razvija v skladu z novimi tehnološkimi možnostmi.

Strah, da e-učenje nadomešča stare pedagoške prijeme, je odveč. E-učenje namreč ne spreminja pedagoških pristopov, temveč le medij, prek katerega so ti implementirani. Tako kot so bili v preteklosti medij, pred katerih se je podajalo znanje, knjige, delovni zvezki in učna tabla s kredo, ponuja danes e-učenje le nove medije, prek katerih se znanje prenaša. To do danes elektronske naprave, kot so pametni telefoni, prenosniki, tablični računalniki ter podobne naprave, opremljene z ustreznimi programi za učenje.

Svet okoli nas se spreminja in je v zadnjih desetletjih doživel skokovit razvoj in spremembe, ki zadevajo načine komuniciranja, informiranja in pridobivanja znanja. Pravilno je, da se tudi šolstvo in pedagoški proces prilagodi novim tehnološkim razmeram; e učenje je pomemben korak, ki ohranja šolstvo usklajeno s spodobnimi razmerami.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.