prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Prevajanje – cenik


Cene prevajalskih storitev so na slovenskem prevajalskem trgu zelo različne. Že hister pregled naslovov in opisov med rezultati iskanj na iskalniku Google, ki jih dobimo, če v iskalno polje vnesemo besedo prevajanje, nam pokaže, da so najnižje cene za prevode že pod devetimi evri. Razpon v cenah za prevode je zelo velik, saj so najvišje cene za prevode tudi 3x višje od najnižjih cen. Zakaj takšne razlike? So tudi prevodi tako zelo različni? V prvi vrsti velja omeniti predvsem kvaliteto prevodov. Prevajalske agencije, ki ponujajo najnižje cene res ne morejo zagotavljati tako kakovostnih prevodov, saj je praktično nemogoče najti dobrega prevajalca z izkušnjami, ki bi bil pripravljen prevajati tekste po tako nizkih cenah. Po teh cenah običajno prevajajo študentje, ki si utirajo pot do pravega prevajalca. Če potrebuje podjetje res kakovosten prevod, ki bo po možnosti še nekje javno objavljen in tako dostopen tudi javnosti, potem odsvetujemo sodelovanje z nizkocenovnimi prevajalskimi agencijami. Najbolj zanesljive so tiste agencije, ki zagotavljajo naročniku strkovne prevode, ki so tudi lektorsko pregledani. v nekaterih agencijah zadnjo kontrolo prevedenih tekstov izvajajo native speakerji. Ker je v takšen proces vključenih več strokovnjakov, so seveda posledično tudi cene tovrstnih prevodov najvišje.

February 28, 2012   No Comments