prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Slovarji


Slovarji gradijo mostove med ljudmi, strokami …Veliki enojezični slovar združuje govorce nekega jezika, ima družbeno povezovalno funkcijo, kajti izpostavlja osnovne podatke o besedah, pomenih in rabi, na čemer temeljijo različne rabe jezika.

Besede imajo potencial, da ustvarjajo pomene, če jih postavimo v neko sobesedilo. Toda besede imajo tudi svojo slogovno vrednost, niso vse enako primerne v vseh okoliščinah. Nekatere besede in slovnične strukture spadajo v sleng, lahko so umestne le v govorjenem kontekstu, značilne le za določene regije ali dialekte. Spet druge se uporablja le v uradnih pravnih dokumentih ali pa le v romanih ali poeziji. Nekatere so pomensko nedvoumne in jasne, a se jih ne sme uporabiti v uglajeni družbi.

Dobri slovarji, med katerim je pravgotovo slovensko angleški slovar, pa vse to jasno izpostavljajo. Slovarji torej niso le inventar besed, njihovih pomenov in sintagmatskih vzorcev, temveč navajajo tudi podatke, kot je slogovna vrednost besed – družbeni odnos do »pravilne rabe«. Slovarji so pripomočki, od katerih se pričakuje, da bodo podali sodbo, kaj je v različnih kontekstih pri rabi pravilno in kaj ne.

0 comments

Trenutno še ni komentarjev o izbrani prevajalski agenciji.

Bodi prvi, ki bo oddal komentar!

Oddaj komentar.