prevajalske agencije – imenik
Random header image... Refresh for more!

Francoščina


To je jezik, katerega uvrščamo med romanske jezike in je eden izmed teh najpomembnejši jezik, pomembnejša sta Portugalščina in Španščina. Francoščina ima maternih govorcev okoli 77 milijonov maternih govorcev, katere imenujemo tudi frankofoni. [Read more →]

March 28, 2012   No Comments